Kurumumuzda Disiplin Uygulamaları

  • Derse geç gelen öğrenci derse alınmaz, bir sonraki dersi kütüphanede ders çalışarak bekler.
  • Derse geç gelen öğrenciye o dersin branş öğretmenleri tarafından ceza ödevleri verilir.
  • Ödev yapmayan öğrenci, yapmadığı ödevlerini tamamlamak için ders bitiminde eve gönderilmez. Kurumda ceza ödevlendirmesine kalır. ödevlerini tamamladıktan ve öğretmeninden onay aldıktan sonra eve gidebilir.
  • Geç kalma ya da ödev yapmama alışkanlığını devam ettiren öğrencilerin birebir etütleri 1-2 hafta aralığında iptal edilir.
  • Cep telefonları ilk ders toplanarak ders bitimine kadar kilitli dolaplarda saklanır. önemli bir durumda veli, öğrenciye kurumu srayarak ulaşabilir.
  • Cep telefonunu teslim etmeyen öğrenciler önce uyarılır. Uyarılara uymayan öğrencilerin telefonlarına 1-4 hafta süresince velinin bilgisi dahilinde el konulur.
  • Derslere sık sık devamsızlık yapan, verilen ödevleri yapmayan, sınavlara girmeyen, rehberlik çalışmalarına katılmayan öğrencilerin öğretmenler kurulu ve yönetim kararıyla dershaneden ilişiği kesilir.
  • Her öğrenciye disiplin kurallarıyla ilgili sözleşme yapılır. Sözleşme kurallarına uymayan öğrenciler disiplin kural gereği önce dershaneden uzaklaştırılır. Kurallara uymama hali devam ettiği takdirde de sözleşmesi iptal edilerek kayıt iptali yapılır.