ankaradaki dershanelerin sıralaması

Ankara En İyi Dershaneler

Sınavlara hazırlanırken öğrencilerin büyük çoğunluğu dershanelerden destek almaktadır, dershaneler yoluyla öğrenciler etkin çalışma disiplini geliştirerek sınav sürecini başarılı bir şekilde tamamlamaktadır. Birçok dershane seçeneği içerisinden kurumsal disiplini benimsemiş deneyimli kadro ile eğitim veren dershaneler öğrencinin akademik ve sosyal yönden olumlu yönde gelişimini sağlayarak başarılarını artırmaktadır.

Ankara’da en iyi dershane seçenekleri arasında Odtülüler Dershanesi uzun yıllara dayanan tecrübesi ve bilgi birikimiyle kurumsal kimliğini oluşturmuş, güçlü, yetkin, alanında uzman eğitim kadrosu ile hizmet vermektedir. Başarının tesadüfen gerçekleşmediğinin bilinciyle yürütülen tüm çalışmalar öğrencilerimizi pozitif yönde çalışma alışkanlıkları geliştirerek hedefledikleri sonuca ulaşmalarını sağlamaktadır. Öğrenci odaklı gerçekleşen eğitim modelimizde her öğrencimizi bireysel olarak izleyerek ihtiyacına uygun çalışma planları oluşturmasını ve disiplinle yürütmesini teşvik ediyoruz.

Bu amaçla öncelikle deneme sınav sonuçlarını deneyimli eğitim kadromuzla analiz ediyoruz, analiz ve değerlendirmeler neticesinde profilini oluşturduğumuz öğrencimize eğitim koçluğu uygulamamız çerçevesinde etüt çalışmaları, çeşitli eğitim metotları ve zengin kaynak desteğimiz ile eksiklerini en kısa sürede tamamlamayı ve başarılarını üst seviyeye çıkarmayı hedefliyoruz. Rehberlik servisimiz ile tüm süreçlerde etkin destek vererek yaşanabilecek stres ve kaygıdan kaynaklanabilecek başarısızlıkların önüne geçmek adına çalışmalar yürütüyoruz.

Öğrencilerimizin önerilen tüm çalışmaları disiplinle yürütmesi ve kendisini birçok yönden geliştirerek başarılı bir sınava hazırlık sürecinin gerçekleştirmesi için motivasyon ve disiplin uygulamalarımız ile yakından takip ederek destek veriyoruz. İstenilen, hedeflenen başarıyı yakalamak için tüm uzman eğitim kadromuzla öğrencilerimizin performansını izleyerek veli ve öğrenci bilgilendirme sistemimizle etkili iletişim halinde geri bildirimler veriyoruz. Nitelikli ve verimli çalışma disiplini geliştiren, birebir iletişim ve iş birliği halinde etkin bir sınav süreci geçiren öğrencilerimiz hedefledikleri başarılara ulaşmakta zorluk yaşamamaktadır.

En İyi Dershane Nasıl Olur?

Sınavlara hazırlanacak öğrencilerin potansiyelini en iyi şekilde gerçekleştireceği kriterlere sahip dershane anlayışında;

  • Eğitim ortamında akademik başarı ve motivasyonu güçlendirecek alanında uzman eğitimcilerin bulunması öğrencilerin süreçte iletişim ve iş birliğini artırarak başarıya zorlanmadan ulaşmaları açısından büyük öneme sahiptir.
  • Kurumsal kimliği olan ve eğitim alanında uzun yılların tecrübesiyle birçok başarı hikayesine destek vermiş eğitim kurumları öğrenciyi tüm yönleriyle ele alarak yakından izlemekte, performansını ve başarısının artmasını sağlamaktadır.
  • Her öğrenciye eşit mesafede, bireysel farklılıkları gözeterek uygulanacak çeşitli eğitim metotları, birebir ve gruplar halinde verilen etüt çalışmalarının bulunması tam öğrenmenin gerçekleşmesini sağlayarak başarıyı üst seviyelere çıkarmaktadır.
  • Uygulanan deneme sınavı sonuçlarının alanında yetkin uzman eğitimciler tarafından doğru analiz ve değerlendirmelerinin yapılması öğrencinin öğrenme düzeyi ve ihtiyaçlarına yönelik çalışma planları oluşturulmasını sağlayarak başarının yolunu açmaktadır.
  • Çözüm odaklı birebir eğitim koçluğu uygulamasının olması öğrencinin hedeflerine uygun gerçekçi planlar yapmasını ve adım adım uygulayarak başarıya ulaşmasını sağlamaktadır.
  • Amacına uygun zengin kaynak yayın eşliğinde sistematik ve sınav teknikleriyle disipline edilerek gerçekleşen çalışmalar zaman yönetimi konusunda önemli katkı sağlayarak hedeflenen başarıyı getirmektedir.
  • Alanında deneyimli ve donanımlı uzman rehberlik servisi ile gerçekleştirilen çalışmalar öğrencinin stres ve kaygısını kontrol altına almayı sağlayarak başarılı sonuçlar alınmasına yardımcı olmaktadır.

Başarıyı hedefleyen güçlü kurumsal yapısıyla uzun yıllardır eğitim alanında hizmet veren Odtülüler Dershanesi alanında yetkin uzman eğitim kadrosu, öğrenci odaklı eğitim modeline uygun yürütülen çeşitli eğitim metotları, deneme sınav sonuçlarının etkin analizi, zengin kaynak yayınlar, birebir uygulanan koçluk eğitim sistemi, uzman rehberlik servisi ile öğrencilerinin ihtiyaç ve beklentilerine uygun tüm kaliteli eğitim kriterlerini bulundurmaya büyük özen göstermektedir.

Tyt En İyi Dershane

Her yıl üniversite sınavlarına katılan öğrenci sayısının artmasına paralel olarak hedeflenen başarıya ulaşmak giderek zorlaşmaktadır. TYT sınavlarına hazırlanmak yoğun bir çalışma temposu gerektirmektedir. Açık ve net hedefler belirlemek, amacına yönelik iyi planlama yapmak ve adım adım istikrarlı çalışmalar gerçekleştirmek için dershanelerden faydalanılmaktadır. TYT sınavlarına hazırlık sürecinde öğrencilerin zihinlerinde oluşan soruları en aza indirgeyen, doğru ve etkili çalışma disiplini geliştirerek sürece hız kazandıran dershaneler başarılı sonuçlar alınmasına önemli ölçüde katkı sağlamaktadır.

Odtülüler Dershanesi tecrübeli kurumsal kimliğiyle öğrenci merkezli yaptığı çalışmalar ile öğrencilerinin ihtiyaç ve beklentilerine en doğru ve en uygun çözümleri sunarak, öğrenci ve veli memnuniyetini ön planda tutarak uzun yıllardır bu alanda başarı hikayelerini artırarak hizmetini sürdürmektedir. Alanında deneyimli ve donanımlı eğitim kadrosu ile öğrencilerine profesyonel eğitim koçluğu uygulayarak verimli çalışma disiplini geliştirmesini sağlamaktadır. Deneme sınavlarının etkin analizi ile öğrencisinin başarı durumunu değerlendirerek öğrenme düzeyine uygun çalışma planı yürütmesini sağlayarak başarısını artırmayı hedeflemektedir. Öğrenme sürecinin tam ve kalıcı şeklide gerçekleşmesine yönelik olarak uzman kadrosu ile öğrenciye özel birçok eğitim metodu, etüt çalışması ve zengin kaynaklar eşliğinde çalışmalar yürüterek sınavlarda en iyi sonuçların alınmasını sağlamayı amaçlamaktadır.

Ankara En İyi Dershane Yorumları

Başarıya ulaşan öğrencilerin yorumlarında hedefe ulaşabilmek için anlama, öğrenme ve hız kazanma çalışmalarını disiplinli ve belirli program dahilinde gerçekleştirerek pekiştirilmesinin önemi vurgulanmaktadır. Bu çerçevede alınacak eğitimlerin doğru eğitim kurumundan sağlanması için eğitim alanındaki tecrübeli kurumsal kimliğine ve geçmiş yıllardaki başarılarına bakılması tavsiye edilmektedir. Seçilecek dershanedeki eğitim kadrosunun alanında uzman, öğrencisiyle güçlü iletişim ve iş birliği geliştirecek yetkinlikte olmasına dikkat edilmesi gerektiği belirtilmektedir.

Tüm belirtilen kriterlerin yansıra uygulanan deneme sınav sonuçlarının etkin analizi ve sonuca yönelik çeşitli eğitim metotlarını yürütülmesi, kaynak çeşitliliğin sağlanması, stres ve kaygıyı yönetmek konusunda rehberlik servisinin tüm süreçte etkin çalışmalar yürüterek uzman desteğinin yer almasının da öneminin altı çizilmektedir.

Öğrencilerini başarıya ulaştırmak adına uzun yıllardır titizlikle çalışmalar yürüten Odtülüler Dershanesi güçlü eğitim kadrosu ve yakın takibe dayalı, öğrenci odaklı eğitim modelinde profesyonel eğitim koçluğu uygulayarak sınavlara tam anlamıyla hazırlayacak nitelikte ve kalitede eğitim programları uygulayarak hizmet vermektedir.

En İyi Dershaneden Beklenti Nedir?

Son yıllarda eğitim sisteminde sürekli olarak yapılan değişiklikler öğrencileri, her öğrencinin eksiklerinin birebir çalışmalarla tamamlandığı eğitim sistemini benimseyen dershaneler yoluyla sınavlara hazırlanmaya yöneltmektedir. En iyi dershane öğrencisinin öğrenmesine kişisel ve akademik yönden katkı sağlayan, çeşitli eğitim metotları ve sınav teknikleriyle uyumlanmış yapısıyla öğrencisinin zaman yönetimi konusunda bilgi ve becerisini geliştirerek başarıyı yakalamasını sağlayacak nitelikte olmalıdır

Okullarda verilen eğitimden farklı olarak dershaneler teknik anlamda sadece ders anlatmanın yetersiz kaldığının farkında, öğrencisiyle birebir diyalog kurarak ve iş birliği geliştirerek öğrencisinin becerisine ve düzeyine uygun özel yöntemlerle istikrarlı şekilde yol almakta ve hedeflenen başarıyı sağlamaktadır. Dershaneler öğrencilerinin erişimine sunduğu öğrenci takip sistemi ve veli bilgilendirme sistemi ile gelişimini yakın takip ederek sürecin etkin ve başarılı yürütülmesini sağlamaktadır.

Dershanelerin sağladığı eğitim ortamı öğrencinin kendisini daha iyi ifade edebilmesine olanak tanıyarak ihtiyaç ve beklentilerinin tam olarak karşılanmasını hem akademik hem sosyal yönden gelişmesini ve geleceğe güvenle adım atmasını sağlamaktadır. Hedeflerini belirleyen, açık ve net diyaloglar ile eğitimcileriyle iletişim halinde olarak tüm eksiklerini gidermeye yönelik çalışmaları disiplinle yürüten, çeşitli sınav tekniklerini ve stres yönetiminde aldığı uzman desteğiyle zamanı iyi yönetmeyi öğrenen öğrencilerin tümü potansiyelini üst seviyeye taşıyarak istediği başarıyı yakalamaktadır.

Başarıyı getiren öğrenci odaklı kaliteli eğitim anlayışıyla hizmet veren Odtülüler Dershanesi alanında uzman eğitim kadrosu ile tüm süreçlerde etkin rol alarak sağladığı tüm eğitim metotlarıyla öğrencisini her yönden gelişmesini sağlayarak beklentilerini gerçekleştirmektedir.

En İyi Butik Dershane

Butik dershaneler eğitim sistemine yeni anlayış getirerek özel ders ve dershane sistemini harmanlayarak eğitim vermektedirler. Daha kaliteli eğitim vermek amacıyla öğrenci sayısını az tutmaya özen gösteren butik dershane sisteminde daha etkin ve verimli iletişim kurma olanağı bulunmaktadır. Az kişilik sınıflarda öğrencilere ayrılan zaman ve verilen birebir eğitimlerle daha kısa sürede gelişim ve başarı sağlanabilmektedir. Verilen eğitimlerin daha fazla birebir iletişim halinde gerçekleşmesi öğrencilerin eksiklerinin daha net ortaya çıkmasını sağlamakta ve bu sayede yönlendirme daha kolay yapılmaktadır.

Öğrenci sayısının azlığı kişiye özel çalışma programlarının da daha rahat yürütülmesini sağlamaktadır. İyi ve kaliteli eğitimi özel ders niteliğinde alan öğrencinin konsantrasyonu ve motivasyonu artarak en yetkin öğrenme seviyesine ulaşmaktadır. Butik dershane anlayışı ile alınan eğitimde kaliteli eğitimin diğer unsurlarının bulunmasına özen gösterilmelidir. Uzman ve deneyimli kadro ile gerçekleşen az kişilik sınıflarda gerçekleşen eğitimler çeşitli eğitim metotları ve sınav teknikleriyle zenginleştirildiğinde başarıya ulaşmakta zorluk yaşanmamaktadır.

Eğitim alanında uzun yılların tecrübesi ve başarı hikayelerinden güç alarak yenilikçi ve çağdaş eğitim metotlarını uygulayan Odtülüler Dershanesi butik dershane anlayışında uzman kadrosu ile koçluk eğitim sistemini uygulayarak öğrencilerini yakından takip ederek başarılarını artırmayı hedeflemektedir. Bu amaçla deneme sınavlarının etkin analizi yapılarak temel veya konu bakımından eksiklerini kısa zamanda tamamlayarak maksimum başarıyı hedeflemektedir. Donanımlı ve deneyimli eğitim kadromuzla butik sınıflarda profesyonel eğitim koçluğu uygulayarak verdiğimiz eğitimlerde öğrencilerimizin öğrenme düzeyini doğru tespit etmek, sınav teknikleriyle becerisini artırmak ve etkin zaman yönetimini öğretmek, iletişim ve iş birliği geliştirmesini sağlayarak verimli çalışma disiplini geliştirmesini yakından takip ederek istediği başarıyı elde etmesini sağlamayı amaçlamaktayız.

Ankara’daki en iyi dershaneler sıralaması

Ankara’daki en iyi dershaneler sıralaması denilince akla gelen ilk kurumların başında gelen Odtülüler dershanesi olarak öğrenci odaklı hareket eden bir kurumuz. Eğitimde kalite ve mükemmeliyete önem veren kurumumuzla öğrencilerimizin ilgi ve ihtiyaçlarına cevap vermeye çalışıyoruz. Bütün öğretmenlerimiz hepsi alanında uzman, tecrübeli, gelişen ve değişen yenilikleri takip eden kendini geliştiren ve öğrenciye yeni şeyler katma amacında olan bireylerdir. Öğrenciye sürekli yeni bilgi aşılamaya çalışan, kendini geliştiren insanlardır. Eğitim sistemleriyle öğrenciye kısa zamanda çok şeyler kazandırmayı amaçlayan başarılarını gün geçtikçe artırmaya çalışmaktadırlar.

Dershane ile ilgili en çok merak edilen konu ise fiyatlar oluyor genellikle, kurumumuz fiyat ile ilgili her zaman abartılmayan fiyat politikası tercih etmiştir. Fiyatlarla ilgili yazımızı okumanızı ardından canlı desteğimizden yada fiyat al formundan bizden ortalama fiyat teklifi almanızı önermekteyim. İlgili yazımız: https://www.odtululeraktifegitim.com/ankara-dershane-fiyatlari/

Bir öğrenciye ders çalışma alışkanlığı kazandırmak zor bir durumdur. Öğrenciye sınav alışkanlığına alıştırmak, bu süreç için beden ve zihin olarak onu sınava hazır hale gelmesini sağlamak zordur. Ankara’daki en iyi dershaneler sıralaması konusunda bir liste yapılsa listenin en başında yer olarak olan Odtülüler dershanesi öğrencilerin sınav kaygılarını azaltıp stresleriyle baş etmede üstesinden geleceğimize inanıyoruz. Bu zorlukları kolay bir şekilde atlatabilmek için dershanemiz bünyesindeki öğrencilere uygun çeşitli programlar hazılanmakta ve rehberlik servisi sunulmaktadır. Öğrenci çalışma programları sayesinde çalışma temposunu hiç düşürmeden hedefine ulaşmaktadır. Rehberlik servisiyle düzenli görüşmeler sağlanarak sınav stresi ve kaygısı en aza indirilir. Sınava hazırlık süreci oldukça kısa bir süredir. Uzun bile olsa yaşanan yoğun stres, kaygı ve konu yetiştirme telaşı zamanın nasıl geçtiğini anlayamayız. Fakat sınavlardan aldığımız puanlar bizim geleceğimize yön vermektedir.

            Sınavlar bu kadar önemli olunca da yaşanan kaygı ve stres düzeyi artmaktadır. Öğrenci sürece kendini alıştırmadan sınav zamanı gelip çatıyor. Odtülüler dershanesi öğrencilerini kısa sürede bu sürece adapte etmektedir. Öğrencilerin eksiklerine göre düzenlenen yaz kamplarıyla çocuklar eksiklerini tamamlamakta ve herkes tatildeyken onlar sınav sürecine adapte olmaya başlıyorlar bile. Eksikler gideriliyor ve öğretmenler eşliğinde yapılan test çözümleriyle öğrenciler sınav psikolojisine kendilerini hazırlıyorlar. Yaz kamplarında işlenen konular okulda da işlendikçe konular iyice pekişiyor. Böylece hem okul puanları hem sınav puanları yüksek noktalara çıkıyor. Kurum olarak çeşitli öğrenme yöntemleri, hızlı okuma teknikleri, bilgileri kalıcı olarak kaydetme yolları ve test çözme yöntemleri gibi öğrencinin sınavının en rahat şekilde geçmesi için birçok yöntem denenir. Kurum olarak amacımız öğrencilerimize en iyi eğitimi vermek ve onların mutluluklarını paylaşmaktır.

Bir önceki yazımız olan YKS YAZ KAMPLARI başlıklı makalemizde yks yaz kampı ve yks yaz kampları hakkında bilgiler verilmektedir.